Avaldamiskalender 2021 – teemade järgi

Avaldamiskalender avaldati: 01.10.2020

 

Andmed avaldatakse avaldamistähtaja kuupäeval kell 10.00.

Teema Andmete periood Avaldamiskuupäev
2021. aastal
Tabelite koodid
RAHVASTIKUNÄITAJAD
Sünnid 2020 17. mai
Imikute rinnapiimaga toitmine 2020 2. aug SR90–SR91
Raseduse katkemised ja katkestamised 2020 11. juuni RK01–RK67
Surmad 2020 3. mai SD21–SD61
Lahangud 2020 3. mai SD90
Surmade esialgsed andmed (kuu) dets 2020 2. veebr SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) jaanuar 2021 2. märts SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) veeb 2021 6. apr SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) märts 2021 3. mai SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) aprill 2021 1. juuni SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) mai 2021 6. juuli SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) juuni 2021 3. aug SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) juuli–august 2021 5. okt SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) sept 2021 2. nov SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) okt 2021 7. dets SD15
Oodatav eluiga 2020 26. aug OE12–OE0454
Tervena elada jäänud aastad 2020 26. aug TE75–TE754
HAIGESTUMUS
Esmashaigestumus 2017–2020 12. okt EH10, EH11, EH12
Vastsündinute haigestumus 2020 8. sept EH20
Vigastused 2020 1. nov VIG10–VIG14
Nakkushaigused ja immuniseerimine 2020 18. mai NH01–NH21
Tuberkuloosi haigestumine 2020 26. mai TB10–TB61, TB81–TB94
Tuberkuloosi ravitulemused (esialgsed andmed) 2019–2020 26. mai TB71
Tuberkuloosi MDR ravitulemused (esialgsed andmed) 2018–2020 26. mai TB72
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) dets 2020 25. jaan TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) jaanuar 2021 25. veebr TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) veeb 2021 24. märts TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) märts 2021 26. apr TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) aprill 2021 26. mai TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) mai 2021 22. juuni TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) juuni 2021 30. juuli TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) juuli 2021 25. aug TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) aug 2021 24. sept TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) sept 2021 25. okt TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) okt 2021 25. nov TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) nov 2021 21. dets TB05
Tuberkuloosi ravitulemused (täpsustatud andmed) 2019–2020 25. nov TB71
Tuberkuloosi MDR ravitulemused (täpsustatud andmed) 2018–2020 25. nov TB72
Pahaloomulised kasvajad 2019 8. dets PK10–PK40
Psüühika- ja käitumishäired 2020 17. juuni PKH1–PKH8
Ägedasse müokardiinfarkti haigestumus 2020 24. nov AMI01–AMI05
Vähi sõeluuringute sihtrühm ja uuringule kutsutavad 2021 26. jaan VSR01, VSR11, VSR21
Vähi sõeluuringute käigus avastatud vähijuhud 2018 20. apr VSR07, VSR17, VSR27
Vähi sõeluuringute uuringuga hõlmatus 2020 31. aug VSR02–VSR05, VSR12–VSR15, VSR22–VSR25
TERVISHOIUTEENUSE KASUTAMINE JA RAVI PÕHJUSED
Arsti ja õe ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 2020 29. sept AV10–AV41
Hambaravi külastused 2020 29. sept AV50
Päeva- ja haiglaravi põhjused ning ravikestus 2020 4. okt PH01–PH5
Haigla erakorralise meditsiini osakonda saabunud ja lahkunud 2020 13. mai KE30–KE34
Diagnostika ja ravimenetlused 2020 7. okt DR1–DR80
Kunstlik viljastamine 2020 1. juuli KV10–KV11, KV13–KV14
Kliinilised rasedused kunstliku viljastamise tulemusel 2019 1. juuli KV12
Kirurgilised protseduurid 2020 13. okt KP11–KP51
Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) IV kv 2020 27. jaan KAV01–KAV03
Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) I kv 2021 26. apr KAV01–KAV03
Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) II kv 2021 30. juuli KAV01–KAV03
Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) III kv 2021 25. okt KAV01–KAV03
TERVISHOIU RESSURSID JA NENDE KASUTAMINE
Üld- ja haiglaapteegid 2020 12. mai TTO50
Iseseisvad tervishoiuteenuse osutajad 2020 23. sept TTO10–TTO11, TTO60
Hambaraviteenuse osutajad 2020 23. sept TTO40
Haigla- ja päevaravi voodite kasutamine 2020 4. okt RV20–RV60, TTO20
Kõrgtehnoloogilised seadmed 2020 7. okt KTS1
Verekomponentide tootmine ja kasutamine 2020 15. apr VK1–VK42
Tervishoiutöötajate arv ja täidetud ametikohad nov 2020 9. juuni THT001–THT010, THT012, THT013, TTO15
Registreeritud tervishoiutöötajad ja välismaal töötamiseks kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi saanud tervishoiutöötajad 2020 9. juuni THT022–THT023
Apteekide töötajad 2020 12. mai THT030
Tervishoiutöötajate töötasu märts 2021 21. okt TT05–TT10
Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud 2020 22. nov TK101–TK231
Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine 2020 22. nov PL10–PL13
Apteekide käive 2020 12. mai TK30–TK31
Tervishoiukulud 2020 28. okt KK01–KK06
Tervishoiusüsteemi investeeringud põhivarasse 2019 29. apr KK07
Haiglavõrgu arengukava haiglad: üldandmed, tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad 2020 9. juuni HH01, HH10
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Tulud ja kulud 2020 22. nov HH02–HH03
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 2020 29. sept HH04
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Erakorralise meditsiini osakonna töö 2020 13. mai HH05
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Radioloogia uuringud ja protseduurid 2020 7. okt HH06
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ambulatoorne, päeva- ja statsionaarne kirurgia 2020 13. okt HH071–HH074
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ravivoodid 2020 4. okt HH08, RV701, RV711
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Kõrgtehnoloogilised seadmed 2020 7. okt HH09
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Tervishoiutöötajate töötasu märts 2021 21. okt HH11
Ravikindlustatud 2020 17. veebr RA01–RA02
Eesti ravikindlustatute ravi välismaal ja välismaalaste ravi Eestis 2020 19. apr RA10–RA14
Operatsioonitoad 2020 13. okt OP01
TERVISEKÄITUMINE JA TERVIS
Eesti Terviseuuring 2019 Esialgsed märtsis, ülejäänud III kvartal
Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2020 30. apr TKU01–TKU82
RAVIMITE KASUTAMINE
Ravimite kasutamine 2020 12. mai "ATC-01, ATC-A–ATC-V"
Üldapteegis käideldud retseptid 2020 12. mai RT01
TERVISEPROFIILIDE ALUSANDMED
Tervist edendavad asutused 2020 27. jaan TEA01–TEA03
Tööõnnetused maakondade järgi 2020 18. märts TO01
Tulekahjudes hukkunud ja hoonetulekahjude tekkepõhjused 2020 18. märts TUL02–TUL04
Uppumised maakondade järgi 2020 18. märts UP01
Inimkannatanutega liiklusõnnetused KOV-ide järgi 2020 18. märts LO01
Politsei tabatud joobes mootorsõidukijuhid 2020 22. sept PO02
TERVISE INFOSÜSTEEMI (E-TERVIS) ANDMEID SISALDAV STATISTIKA
E-tervisega liidestunud ja andmeid esitanud iseseisvad tervishoiuasutused 2020 23. sept TTO60
Aktiivravihaiglast lahkunud 2020 4. okt PH5
Haiglaravi voodite kasutamine 2020 4. okt RV301–RV31
Kirurgilised protseduurid 2020 13. okt KP15
TAI tervisestatistika osakonna ANALÜÜSID, UURINGUD JA VÄLJAANDED
Tervishoiukulud 2019 jaanuar
Laste tervisenäitajad tervise infosüsteemi põhjal jaanuar
Esmashaigestumus. Metoodiline ja statistiline ülevaade oktoober
Tervishoiutöötajad ja nende palk oktoober
Vigastused 2020 november
Eesti Terviseuuring 2019. Metoodikaraport 2019 IV kvartal
Eesti Terviseuuring 2019. Analüütiline raport 2019 IV kvartal
TAI tervisestatistika ja -registrite keskuse PRESSITEATED
Vähi sõeluuringute sihtrühm ja uuringule kutsutavad 2021 26. jaan
Tuberkuloosi haigestumine (esialgsed andmed) - tuberkuloosipäev 2020 24. märts
Veredoonorid ja vereloovutused 2020 15. apr
Surmad 2020 3. mai
Erakorralise meditsiini osakond 2020 13. mai
Tervishoiutöötajad nov 2020 9. juuni
Sünnid ja raseduskatkestused 2020 11. juuni
Psüühika- ja käitumishäired 2020 17. juuni
Kunstlik viljastamine 2020 1. juuli
Imikute rinnapiimaga toitmine 2020 2. aug
Vähi sõeluuringute uuringuga hõlmatus 2020 31. aug
Vastsündinute haigestumus 2020 8. sept
Iseseisvad terviseteenuse osutajad, sh hambaraviasutused 2020 23. sept
Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid, sh hambaravi visiidid 2020 29. sept
Haigla- ja päevaravi põhjused ning ravivoodid 2020 4. okt
Tervishoiutöötajate töötasu märts 2021 21. okt
Tervishoiukulud 2020 28. okt
Vigastused 2020 1. nov
Tervishoiuteenuse osutajate tulud, kulud ja põhivara liikumine 2020 22. nov
Pahaloomulised kasvajad 2019 8. dets
Avaldamiskalender 2022 1. okt